Utdanning

Yrke: Gravør
En gravør tegner og graverer skrift, monogrammer, ornamenter osv. direkte på et produkt eller i negativ form til stempler o.l.

Gravørfaget er delt i to områder: Stålgravør og sølvgravør, etter det metallet det graveres på. Stålgravør kan igjen deles i to grupper etter arbeidets art: Stempelgravør og relieffgravør.

Gravørfaget har beholdt sitt særpreg gjennom utallige tekniske nyvinninger. Informasjonsteknologi brukes i dag til å framstille stanser, til programmert maskingravering og som styringsenheter for fresemaskiner. Hvor avansert hjelpemidlene enn er og vil bli, kan de neppe fungere uten den dyktige faglærtes innsikt og erfaring.

Personlige forutsetninger:
Graveringsarbeidet krever godt syn, samt godt blikk og forståelse for flater, proporsjoner og volum. Viktige egenskaper er anlegg for tegning, god formsans, kunstneriske evner og kreativitet.

Inntekt:
Som faglært er avlønning nedfelt i Gravøroverenskomsten. en avtale mellom Fellesforbundet og NGF.Som ansatt fagarbeider vil lønnsnivået ligge rundt 320 000,- – 350.000,-kroner i året. (Kilde Norsk Håndverksutvikkling 2010)
Selvstendig næringsdrivende vil ha varierende inntekter.

Utdannelse:
Gravørfagene er et såkalt særløpsfag, og man kan derfor ikke ta denne utdannelse i skole.
Produksjonen i bedriften avgjør om du blir sølv- eller stålgravør.
Du lærer tegning, stillære, materiallære, gravørteknikk og bedriftslære.

Kunnskapsløftet er nå gjennomført og du kan lese mere om utdanningen i Gravørfaget ved å klikke disse lenkene

Nyttige linker om utdanning og opplæring i gravørfaget :

http://www.udir.no/
http://www.vilbli.no/4daction/WA_Kompetanse?Kompetanse=V.DH3025
http://utdanning.no/yrker/beskrivelse/gravor
http://www.handboka.no/Vgs/Planer/Kulo/Yfag2/Deha/gravor.htm

Vedrørende godkjenning av fagutdanning i utlandet kan du klikke på linken nedenfor:
http://www.nokut.no/no/invia/Om-godkjenning/Godkjenningsordninger/Fag–og-svennebrev/

Mesterbrev:
Du har mulighet til å ta Mesterbrev.

http://mesterbrev.nhosp.no/mesterfagene/article404.html

Organisasjoner:
For arbeidsgivere: Norsk Gravørmester Forening.

For arbeidstakere: Fellesforbundet som er tilsluttet LO.