Formenn Gjennom Tidene

Her finner du en liste over formenn i Norsk Gravørmester Forening

Hellik Rui 1911-1924
Georg Enderle 1924-1933
Thor Evensen 1933-1935
Ole Fr. Thoresen 1935-1946
Ragnar Torp 1947-1948
Halfdan Rui 1948-1957
Håkon Heggerland 1957-1959
Halfdan Rui 1959-1963
Henry Wetaas 1963-1981
Øivind Hansen 1981-1983
Steinar Jartung 1983-1989
Jan Moltzau 1989-1992
Freddy Nilsen 1992-1994
Per Valbo 1994-1996
Leif Waage 1996-2000
Trond G. Waage 2000-2002
Robert Myhre 2002-2004
Jan E. Gjertsen 2004-2006
Frode Børresen 2006-2008
Jan E. Gjertsen 2008- 2012
Trond G.Waage 2012-