AEGRAFLEX

AEGRAFLEX er en organisasjon og gir også navnet til AEGRAFLEX-utstillinger. Begrepet betyr “ASSOCIATION EUROPEENNE DES GRAVEURS ET DES FLEXOGRAPHES” (Europeisk gravør og flexograf-forening). Det er med andre ord institusjonen som i samarbeid med de nasjonale foreningene dekker bransjen.

Når ble AEGRAFLEX etablert, og hvorfor?
AEGRAFLEX ble etablert i 1966 av en liten gruppe gravører, flexografer og stempelprodusenter fra forskjellige land. Målet var å utveksle faglige erfaringer og kunnskaper gjennom tett kontakt mellom gravører, flexografer og leverandører i Europa.

Hvem er medlemmer i AEGRAFLEX?
Det er gravør- og flexograf-foreningene i følgende land: Belgia, Danmark, Tyskland, Finland, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Norge, Østerrike, Sverige og Sveits.
Firmamedlemmer har AEGRAFLEX også i Litauen, Spania og Portugal.
Hver gravør? og flexografbedrift kan bli medlem når man er medlem avden nasjonale forening.

Hva gjør AEGRAFLEX idag?
I tett sarnarbeid med gruppe “SEMI” som er renommerte Europeiske bransjeleverandører og det rullerende arrangør land, arrangeres de internationale graflex-fagutstillinger for gravører, flexografer og stempel-produsenter, og fra 1966 i følgende byer:

1966 Amsterdam
1969 Paris
1972 Wien
1974 Malmø (M)
1975 Berlin
1977 Øbenhavn (M)
1978 Antwerpen
1980 Oslo (M)
1981 Luzern
1983 Helsinki (M)
1984 Paris
1986 London/Ascot (M)
1987 Wien
1989 Øbenhavn (M)
1990 Wiesbaden
1992 Bergen (M)
1993 Interlaken
1995 Lahti (M)
1996 Maastricht
1998 Stockholm (M)
1999 Wien
2002 München
2004 Paris
2007 Krakow

Mellomkongressene (M) har bortsett fra 1986 vært koblet med de nordiske kongressene. Utstillingene “Mini-graflex” har som mål å være lavkostnads informasjonstilbud i de enkelte land. I “graflex”, Bulletin professionnel fra AEGRAFLEX ser man omfattende kommunikasjon mellom medlems-foreningene, og viktig utvikling i gravørog flexografbransjen blir belyst. Gjennom profileringsarbeid blir gravøren og flexografen bedre kjent i markedet og far en forbedret image. Leverandører til gravør og flexografbransjen?

Siden starten har leverandørene vært tett knyttet til utviklingen i de nasjonale gravør- og flexograf-foreningene._Et markert fremskritt i dette forholdet var etableringen av gruppe SFMI (Suppliers of the european marking industry) i 1990. Nå arbeider AEGRAFLEX og gruppe SEMI hand i hånd med prosjekter som den samlede bransje har nytte av.

Hva nytte har jeg av et AEGRAFLEX-medlemskap?
Som medlem blir du løpende orientert om utviklingen i gravør? og flexografbransjen i hele Europa, og kan dra nytte av nær kontakt med andre internasjonale foreninger. For din medlemskontingent mottar du blant annet 3 ganger pr. år “graflex”, Bulletin professionnel fra AEGRAFLEX, med meldinger og beretninger fra medlemslandene i AEGRAFLEX. I tillegg får du innbydelse til workshops, studiereiser og andre faglige arrangementer.

Hvordan blir jeg AEGRAFLEX-medlem?
Når du arbeider i et AEGRAFLEX – medlemsland melder du deg inn i den nasjonale foreningen, og kan da bli firmamedlem i AEGRAFLEX. Er ditt land ennå ikke AEGRAFLEX – medlem da vil forretningsføreren i Wiesbaden gi deg råd om hva som kan gjøres.

Du får vite mer om AEGRAFLEX hos:
Forretningsfører
Dipl.ing. Torben Thorn.
Postfach 1869.
D-65008 Wiesbaden, Tyskland.
E-mail: tt@bvdm-online.

Se også:http://aegraflex.org