Medlemskap

Norsk Gravørmester Forening er en forening for gravører, skilt- og stempelprodusenter. Foreningen formål er å arbeide for å heve og fremme gravørfagets interesse. I den forbindelse har foreningen gjennom mange år vært en aktiv deltager i utforming av læreplaner og fagutdanning. Gjennom det nordiske og europeiske samarbeidet får man tilgang til informasjon om nyheter, teknikk, produksjon og nye maskiner. Norsk Gravørmester Forening har også gjennom samarbeidspartnere kontakt med kommunale og statlige myndigheter i forbindelse med pålegg og retningslinjer fra det offentlige i forbindelse med skilting på offentlige steder. Siden faget spenner over et vidt felt søker man å ivareta det gamle håndverket, samtidig som man retter blikket framover og møter den nye teknologien. Derfor har foreningen også utviklet seg fra å være en forening for ”det gamle” håndverket, til å være en forening som også ivaretar det moderne gravørfagets utøvere og interesser.

Hvis dette er interessant for deg, ta kontakt for mer informasjon.