Internasjonalt Samarbeid

Norsk Gravørmester Forening samarbeider tett med sine beslektede foreninger i Norden og Europa.
Norsk Gravørmester Forening nær kontakt med de nordiske gravørmesterforeningene. I Danmark: Gravørlauget i Danmark, i Sverige: Sveriges Gravörmestareförening og Kaivertajat.r.y i Finland. I 2005, har man på det 59. året utgitt et fellesnordisk blad, Nordisk Gravørtidning. Ansvaret for utgivelsen av bladet har gått på rundgang blant de nordiske deltagerlandene mellom hver nordiske kongress. Kongressen blir avholdt hvert tredje år, hvor vertsrollen rullerer blant foreningene. Kongressene er et sosialt samlingspunkt hvor det knyttes personlige forbindelser og gravørfagets utvikling og framtidige faglige utfordringer blir debattert. I takt med utviklingen vil Nordisk Gravørtidning fra 2006 kun bli presentert som en nettutgave. Det vil gjøre den tilgjengelig også for publikum og brukere av våre tjenester.

Videre har man forbindelse med foreninger rundt i Europa gjennom medlemskap i den europeiske foreningen for gravører og flexografer; Aegraflex. Her avholdes det også kongresser hvert tredje år, hvor det er anledning til å treffe kolleger i Europa og følge med i fagets tekniske utvikling. Den europeiske kongressen legges på et tidspunkt slik at den ikke avholdes på samme år som den nordiske kongressen.