Om Faget

Gravørfaget dekker mange oppgaver. Men vi kan likevel dele faget inn i to hovedretninger, sølvgravør og stålgravør.

Sølvgravør
Sølvgravøren er fagets rene håndarbeider. Men gravøren arbeider ikke bare med sølv som navnet antyder. Sølvgravøren gjør sine inskripsjoner i gjenstander av ulike metaller. Det er nødvendig med gode anlegg for tegning og skriving for å begynne i faget. Utdannelsen er 4 år med praktisk opplæring i en gravørbedrift kombinert med fagskole (VK1-Tegning, form og farge)

Gravering av tinnfat
Sølvgravørens oppgave er mest kjent ved inskripsjoner på gjenstander som barneskje, krus, hjerter, armlenker, pokaler, ringer, dåpstallerkener, spisebestikk mm. Alt arbeide utføres med et verktøy som vi kaller stikkel, som er en slags stålspiss med skaft. Stålet er av ulike dimensjoner og kan slipes til sitt formål. Først må gravøren finne skriften som passer til gjenstandens fasong og mønster. Gjenstanden settes så inn med en dekkmasse slik at ønsket skrift kan tegnes inn før selve inngraveringen. Kunstneren i gravøren kommer frem i prospektgraveringen. Her kan det være ønsker om motiver som feks landskaper, bygninger, sportsgrener, yrker og symboler. Her kan gravøren virkelig utnytte sine kunstneriske anlegg. Og det med et arbeidsredskap som kan hende er et av de enkleste håndredskaper i verden. Men i rette hender har stikkelen uante muligheter. Sølvgravøren er den virkelige, rene håndtverker, nesten uberørt og uavhengig av den teknologiske utvikling. Det vil alltid være marked for nye sølvgravører dersom mennesker fortsetter å gifte seg og så lenge det selges gull- og sølvvarer som gaver. Og det til stor glede for den som setter pris på og har glede av et kvalitetshåndtverk.

Stålgravør
Den som vil utdanne seg til stålgravør bør ha en sikker sans for form og linje. Hun eller han må lære seg til å bruke forskjellig håndverktøy av særegen karakter. Det gjelder blant annet stikkel som er det karakteristiske verktøyet for alle grener i gravørfaget. Videre nevner vi ponsler, rifletiler, filer, meisler i tillegg til diverse måleverktøy. Vi bruker også hjelpemidler som dreiebenk, boremaskin, fresemaskin, shaping, slipemaskin og naturligvis gravørmaskiner som pantograf, kopifresemaskiner og erosjonsmaskiner. Hos stålgravøren har også her en del av arbeidet blitt datastyrt. Stålgravøren arbeider innen mange fagområder, så som sisselør, filer, dreier, freser, stanse- og verktøymaskiner. Derfor har man også forholdsvis grundig læretid. Utdannelsen er 4 år med praktisk opplæring i en gravørbedrift kombinert med fagskole (VK1-Tegning, form og farge).

Stålgravering som fag deles inn i to hovedgrupper; stempelgravør og relieffgravør. Stempelgravøren lager blindtrykkstempler, stålstempler, gulltrykkstempler, segl og svistempler til feks banker, posten, og industrien. Relieffgravøren lager pregestanser, former og kokiller til gullsmeder, plastindustrien, eller andre næringer. Stålgravøren setter alltid sitt kunstneriske og personlige preg på arbeidet. Han eller hun skal i nært samarbeide med designer bestemme utseende på produktet som skal masseproduseres. Også de tekniske kunnskapene er viktige for stålgravøren. Stålgravøren er som regel første ledd i kjeden ved fremstilling av nye produkter, enten det gjelder gullsmed-, plast- eller annen industri. Intet produkt blir førsteklasses hvis ikke første ledd i prosessen holder mål. Det ligger derfor et særlig stort ansvar på stålgravøren. Og dermed også et sikkert yrkesvalg for fremtiden for den rette personen.