Nordisk Gravørtidning

Nordisk Gravørtidning er et fellesnordisk blad som ble utgitt av de Nordiske Gravørmesterforeninger i felleseskap. De enkelte land har hatt ansvaret for bladet i en 3 års periode mellom de nordiske kongresser.
Det siste bladet ble utgitt i 2005 i bladets 59 årgang.

Klikk på lenkene nedenfor og du kan laste ned de enkelte utgavene av Nordisk Gravørtidning.

Tidligere utgaver:
Nordisk Gravörtidning 1-2003
Nordisk Gravörtidning 3-2003
Nordisk Gravørtidning 1-2004
Nordisk Gravørtidning 1-2005
Nordisk Gravörtidning 2-2003
Nordisk Gravörtidning 2-2004