Den Skarpe Stikkel

Den Skarpe Stikkel er en erkjentlighet som blir overrakt medlemmer i Norsk Gravørmester Forening, gjennom sitt arbeide for gravørfaget og foreningen. Ordenen deles også ut internasjonalt.
Ordenen deles ut i tre valører, gull, sølv og bronsje. I gull på rødt bånd, sølv på blått bånd og bronsje på grønt bånd. På båndet er det festet en miniatyr av en gravørstikkel. En interessant historie er knyttet til lengden på denne stikkelen. I bronsje på grønt bånd er denne stikkelen lang og nesten ubrukt. Den er noe kortere i sølv på blått bånd. I gull på rødt bånd er den meget kort. Årsaken til at den er kortest i gull, henger sammen med at gravøren sliper sitt verktøy, stikkelen, gjentatte ganger for at den skal være skarp. Etter hvert som årene går, vil verktøyet bli kortere og kortere. Derfor så liten i gull, fordi man etter stor sansynlighet har vært i arbeid i mange år innen man mottar denne valøren. Det må sies at man ikke alltid har vært flinke til å holde denne tradisjonen vedlike.
Overstykket, agraffen er lik på alle valører; Norsk Gravørmester Forenings logo og teksten DEN SKARPE STIKKEL.

I 1922 ble det fra styret utskrevet en konkurranse om å tegne et emblem for foreningen. Denne konkurransen ble vunnet av gravør Emil Røssler, som arbeidet hos gravør H.Rui. Dette emblem er det vi kjenner og bruker idag. Da emblemet kom på plass, ble det bestemt at man skulle innstifte en orden. Denne ordenen fikk navnet :”Den Skarpe Stikkel”.
Ordenen ble tegnet av gravør Thor Evensen, og stansen ble gravert av gravørene Thor Evensen og Ole F. Thoresen i fellesskap.

Den første utdelingen fant sted i 1926, ved Norsk Gravørmester Forenings 15 års jubileum. Den Skarpe Stikkel i gull ble da utdelt til gravør Hellik Rui og myntgravør Ivar Throndsen. I sølv til gravørene H. Brendholen og G. Enderle og Thor Evensen. Bronsje ble utdelt til gravør Thv.G.Olsen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Den Skarpe Stikkel

NGT skarpe stikkel ii bilde

En meget spesiell bestemmelse denne gangen var at mottager av ordenen samtidig skulle tildeles to slag i pannebrasken med foreningens , den gang nyervervede formannsklubbe.
Det er enda godt at man har gått bort fra dette i tidens løp!

I 1936 kom også anledningen for første gang til å overrekke ordenen internasjonalt. Medlem av Gravørlauget i Danmark, gravørmester Arvid Nielsen mottok Den Skarpe Stikkel i gull for sitt arbeide for det nordiske samarbeidet og Nordisk Gravør Tidning.
Ordenen lever også idag, det er mange som gjennom årenes løp har nedlagt et betydelig arbeide for gravørfaget og NGF og som har blitt hedret med Den Skarpe Stikkel i forskjellige valører.
For ikke å komme i skade for å glemme noen, er det kun de første mottagere som er nevnt her. Finner vi ut av dette materialet, vil det selvsagt bli laget en oppstilling over alle som har mottatt Den Skarpe Stikkel fra 1926 og frem til idag.

Det kan også nevnes at det under Gravørlauget I Danmark sitt 90 års jubileum i 2007 ble Den Skarpe Stikkel i gull utdelt til gravørmesterene; Sven Langemark, Hugo Andræe Og Jørgen Jensen for sitt mangeårige arbeid i Gravørlauget i Danmark og for sin innsats for det nordiske samarbeidet

J.E.G

Innehavere av ”Den Skarpe Stikkel
Det er gjennom undersøkelser i Norsk Gravørmester Forenings notater, referater og protokoll denne oversikten er laget.
Dersom det fremkommer nye opplysninger, det er gjort forglemmelser eller andre feil, vil retting/endring bli gjort fortløpende.

Gull

Hellik Rui
Myntgravør Ivar Throndsen
Thor Evensen
Arvid Nielsen, DK
H. Brendhoel
O.F.Thoresen
E. Nygaard
Lennart Askwall, S
Erling Møller-Nielsen, DK
Halfdan Rui
Roy Hoff
Dagfinn Dahlstrøm
Arvid Haugan
Henry Wetaas
Steinar Jartung
Per Hørsve
Reidar Pettersen
Leif Waage
Per Baste Kramer
Tom-Roy Aass
Per Valbo
Jan E. Gjertsen
Sven Langemark, DK
Hugo Andreæ, DK
Jørgen Jensen, DK

Sølv

Georg Enderle
Kjell Uhde Rasmussen, DK
E. Alexandersen
Ruben Erichsson, S
Sverre Jartung
Freddy Nilsen
Oddvar Andresen
Knut Aaser
Arvid Frankø
Myntgravør Øivind Hansen
Rolf Thorsen
Haakon Heggerland
Siri Aukner
Frode Børresen

Bronse

Ragnar Thorp
Otto Thorjussen
Oddvar Halvorsen
Vidar Hammersland
Tor-Svein Thorsen
Roar Linnerud
John A.Kloster