Fagbøker

Gravørfaget – Materialer, verktøy, HMS
Aass, Valbo, Gjertsen, Brænd

Gravering og dekor på gjenstander går langt tilbake i historien. De eldste gravørarbeidene vi kjenner til, ble utført med harde steinslag, f.eks. flint, på mykere materialer – som blætere steinslag, horn og bein. Etter hver som metallene ble tatt i bruk, utviklet også gravørkunsten seg. Gravørfaget har beholdt sitt særpreg gjennom utviklingen av nye materialer, verktøy og maskiner. Pantografen – “gravørmaskinen” – som ble tatt i bruk i første halvdel av 1900-tallet, fikk stor betydning for faget.

Boka består av tre deler. Den første delen tar for seg de mest brukte materialene i gravørfaget – metalliske og ikke-metalliske materialer og ulike hjelpestoffer –, deres egenskaper og bruksområder. I del 2 blir utstyr, verktøy og maskiner gjennomgått – med vekt på bruksområde, materialer og virkemåte. Gravøren er utsatt for belastende arbeidsstillinger, støy fra maskiner og gasser og damper under smelting av metaller og andre materialer. Del 3 handler om arbeidsmiljøets betydning i forebygging av helse- og miljøskader, bruk av verneutstyr, lover og forskrifter og førstehjelp.

Det er vårt ønske at denne boka – sammen med de andre bøkene for gravørfaget – skal bli et nyttig hjelpemiddel på veien mot svennebrevet, og at de emnene som blir gjennomgått her kan danne grunnlaget for videre utdanning og oppbygging av egen erfaring.

Kr. 450,-

228 sider

ISBN 82-584-0320-6 BM

Boken kan bestilles hos Yrkeslitteratur as
Bestillinger sendes til ordre@yrkeslitteratur.no
Kontor: Bygdøy allé 21, 0262 Oslo, telefon 23 27 59 00, telefaks 22 43 02 39
Postadresse: Yrkeslitteratur as, Postboks 5178 Majorstuen, 0302 Oslo


 

Gravørbedriften. Bedriftslære for gravørfaget.
Aass, Valbo,Gjertsen, Fredling, Brænd

Gravørbedriften er skrevet for faget bedriftslære i gravørfaget, VK1/VK2 opplæring i bedrift, og dekker målene i læreplanen.

Den som driver et gravørverksted må vite hvor lang tid ulike arbeidsoppgaver tar, hva materialene koster, og hvor stor del av kostnadene med å drive verkstedet hvert enkelt oppdrag må bære.

I boka blir grunnleggende temaer i bedriftslære gjennomgått – budsjettering, kalkyler, finansiering av driften, regnskap og forsikringer, kvalitet, arbeidsmiljø, kundebehandling, lov og rett. Boka gir også veiledning og råd ved etablering av eget gravørverksted, og oversikt over aktuelle selskapsformer – eneeierforetak, ansvarlig selskap, aksjeselskap.

Markedsføring, kundebehandling, arbeidsmiljø og internkontroll er andre emner som tas opp i boka.

112 sider

Pris: 200,-

ISBN 82-584-0324-9

Boken kan bestilles hos Yrkeslitteratur as
Bestillinger sendes til ordre@yrkeslitteratur.no
Kontor: Bygdøy allé 21, 0262 Oslo, telefon 23 27 59 00, telefaks 22 43 02 39
Postadresse: Yrkeslitteratur as, Postboks 5178 Majorstuen, 0302 Oslo


Tegning med stillære
Av Arne Magnus Johnsrød
Boka er delt i tre kapitler: Tegning, form og stillære. Kapittel 1 og 2 har forslag til en rekke praktiske øvelser for å øve opp formsans og tegneferdighet, og for å gi erfaring med bruk av ulike redskaper og materialer. Gravørarbeid krever god formsans, nøyaktighet og god planlegging.

Kapittel 3 gir en kronologisk oversikt over stilhistorien, med særlig vekt på metallkunst, og med illustrasjon som er nært knyttet til gravørfaget.

120 sider, heftet.

Kr 250,-

ISBN 82-584-0319-2 BM

Boken kan bestilles hos Yrkeslitteratur as
Bestillinger sendes til ordre@yrkeslitteratur.no
Kontor: Bygdøy allé 21, 0262 Oslo, telefon 23 27 59 00, telefaks 22 43 02 39
Postadresse: Yrkeslitteratur as, Postboks 5178 Majorstuen, 0302 Oslo